Dexter team s.r.o.

Úvod do problematiky pelietTechnológia peletovania vhodných sypkých materiálov je známa už od konca 19. storočia. Väčšinou sa využívala na výrobu granulovaného krmiva v živočíšnej výrobe.

S peletizáciou drevnej hmoty sa začalo v polovici 70. rokoch v USA, kedy sa taktiež zistilo, že drevné pelety môžu byť tiež vhodným alternatívnym palivom. Z USA a Kanady sa technológia drevných peliet dostala do Európy v 80. rokoch. Pelety sa začali využívať hlavne vo Švédsku, ktoré je najväčším peletovým trhom v EÚ. V roku 2003 bola ročná spotreba drevných peliet 1,1 milióna ton. Na druhom mieste je Dánsko, kde bolo spotrebovaných v roku 2003 skoro 600 tisíc ton peliet. S postupným rastom cien fosílnych palív sa čoraz viac začalo využívanie drevných peliet aj v ďaľších štátoch EÚ, hlavne však v Rakúsku a v Nemecku. Ich obľuba v týchto štátoch, daná predovšetkým cenovou výhodnosťou a stabilitou ceny, stále narastá, čo dokumentuje každoročný nárast inštalácií nových kotlov na pelety.

Taktiež v krajinách strednej Európy ( Česká republika, Maďarsko, Poľsko a aj Slovensko) sa v súčasnej dobe objavujú náznaky podobného procesu. Zvyšujúce sa ceny fosílnych palív sú inšpiráciou pre stále intenzívnejšie snahy o hľadaní rovnocennej náhrady. Dnes možno konštatovať, že drevné pelety vyrábané z tuzemských zdrojov (hobliny, piliny) použité ako palivo v automatických kotloch, ktorých prevádzka je riadená elektronikou, sú reálnou alternatívou klasických plynových kotlov a poskytujú porovnateľný komfort, pričom ročné náklady na kúrenie sú o cca 20 až 25 % nižšie, ako pri kúrení plynom.

Pelety

Drevné pelety sú novou formou drevného paliva, ktoré umožňuje kotlom spaľujúcich túto biomasu automatickú prevádzku.

Pelety sú granule kruhového prierezu s priemerom 6-14 mm a dĺžkou 10-30 mm. Sú vyrobené z odpadového materiálu ako sú piliny a hobliny, bez chemických prísad. Lisovaním pod vysokým tlakom je dosiahnutá vysoká hustota paliva, pri veľmi nízkej vlhkosti a obsahu popoľa .

Základné parametre peliet

- výhrevnosť : 17,5 – 19,5 MJ/t.

- sypná hmotnosť: 620 – 650 kg/m3

- obsah popola : do 1 %

- obsah vody : do 10,0 %

Výhody použitia drevných peliet

výhrevnosť 18,5 MJ/kg (5,318 kWh/kg)

nízky obsah popola

automatické spaľovanie v kotloch na pelety, porovnateľné s kúrením na plyn alebo elektrinu

žiadne splodiny pri spaľovaní

nízka cena za energiu

možnosť predzásobenia

nízky obsah vody

vysoká a stabilná výhrevnosť

Balenie a ceny peliet

Pelety dodávame štandartne v tomto balení :

- vak Big Bag na palete (1 tona)

- PE vrecia 15 kg

(1 paleta = 80 vriec = 1200 kg)

Ceny sú stanovené dohodou.

Pri väčšom prípadne pravidelnom odbere na základe zmluvy je možná množstevná zľava.

Porovnanie nákladov na kúrenie :

Druh paliva

(Výhrevnosť)

Cena paliva

Eur/t

Spaľovacie zariadenie

(Priemerná účinnosť v %)

Približná roč

spotreba paliva

Náklady na

kúrenie

Eur/rok

Hnedé uhlie (18 MJ/kg)

127

Klasický kotol na uhlie (55%)

10 101 kg

1 287

Čierne uhlie (23,1 MJ/kg)

159

Klasický kotol na uhlie (55%)

7 871 kg

1 254

Koks (27,5 MJ/kg)

257

Klasický kotol na koks (62%)

5 865 kg

1 508

Drevo (14,6 MJ/kg)

59

Kotol na splyňovaniu dreva (75%)

9 132 kg

545

Drevené brikety (17,5 MJ/kg)

141

Kotol na splyňovaniu dreva (75%)

7 619 kg

1 074

Drevné pelety (18,5 MJ/kg)

141

Kotol na drevné pelety (85%)

6 359 kg

802

Rastlinné pelety (16 MJ/kg)

76

Kotol na rastlinné pelety (90%)

6 944 kg

530

Zemný plyn (37,82 MJ/m3)

391

Kotol bežný (89%)

34 652 kWh

3 300 m3

1 092

Propán (46,4 MJ/kg)

91

Kotol bežný (89%)

2 422 kg

2 211

Elektrina

56

Priamy ohrev (98%)

28 345 kWh

1 599

Domov